Kontakt informacije

Adresa:

Sretena Stojanovića bb, Banja Luka

Dežurni telefon:

065/520-699

Tel/fax.

051/385-566

E-mail: slepsluzba@blic.net

Pošaljite nam mail